ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ราษฎ์นุ้ย​

ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ราษฎ์นุ้ย ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published.