ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ราษฎ์นุ้ย​

ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ราษฎ์นุ้ย ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาRead more …

ประกาศ ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

        นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้งสองหลักสูตร ที่มีความต้องการสอบชิงทุนไปเรียนต่อปริญญาโทหรือเอก ต่างประเทศสามารถ ดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ Read more …

รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันงาน “True 5G World of Smart Education with Temi Robot Boot Camps”

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ ของภาควิชาวิศวกรรมการผลิต ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน “True 5G World of Smart Education with TRead more …

รายการ รักเมืองไทย

https://youtu.be/tzmkh5XooY4 ผศ.ดร.รามิล เกศวรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการผลิต ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการรักเมืองไทย เกี่ยวกับโครงการวิจัยัฒนายานใต้น้ำไRead more …

บรรยากาศการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต​

       บรรยากาศการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต 
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ที่กำลังจะเข้ารับพระรRead more …

การแต่งตั้งห้องปฏิบัติการวัสดุวิทยา เป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ห้องปฏิบัติการวัสดุวิทยา ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ให้เป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีอ.วชิร ฉายสุวรรณ หRead more …

โครงการเยื่ยมชมงาน Thailand Sustainability Expo 2020

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมการผลิต ชั้นปีที่ 1 จำนวน 150 คน ซึ่งเรียนวิชา 10213817 Introduction to Production Engineering เข้าเยี่ยมชมงาน “Thailand Sustainability Expo 2020” โดยมี ผRead more …

โครงการเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท แฟ็คทอรี่ แม็กซ์ จำกัด

วันศุกร์ที่ 2, 9 ตุลาคม 2563 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมการผลิต จำนวน 90 คน ซึ่งเรียนวิชา 010213755 Metal Removal Processes เข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท แฟ็คทอรี่ แม็กซ์ จำกัด โดRead more …