ขอบพระคุณ Professor Chikamune Wada จาก Kyushu Institute of Technology

.Professor Chikamune Wada จาก Kyushu Institute of Technology (Wakamatsu Campus) ที่ให้เกียรติมาบรรยายแนะนำงานวิจัยในแลปของท่าน ซึ่งเกี่ยวกับการวิจัย สร้างนวัตกรรม ที่ช่วยเหลือคนพิการ ที่Read more …

มอบเครื่องพิมพ์ขึ้นรูป 3 มิติ ขนาดใหญ่ ศักยภาพสูง BigRep ONE

ขอบพระคุณ บริษัท วนวิทย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ที่มอบเครื่องพิมพ์ขึ้นรูป 3 มิติ ขนาดใหญ่ ศักยภาพสูง BigRep ONE ให้กับภาควิชาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนใRead more …

ขอเเสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ในวาระดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส”

ขอเเสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์ในวาระดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสถาบันนวัตRead more …

Professor Eji Hayashi จาก Kyushu Institute of Technology, Japan มาเยี่ยมเยือนภาควิชาวิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์

ภาควิชาขอขอบพระคุณ Professor Eji Hayashi จาก Kyushu Institute of Technology, Japan ที่กรุณามาเยี่ยมเยือนภาควิชา เพื่อร่วมประชุมถึงแนวทางของการบริหารจัดการปริญญาโท Double Degree ระหว่าง KMURead more …

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร. สุรพล ราษฎร์นุ้ย

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร. สุรพล ราษฎร์นุ้ย ที่ได้รับคัดเลือกเป็น Teachnical Editor ในนิตยสารระดับโลกในวงการ Tribology และ Lubrication Engineering มีสมาชิกของ STLE ทั่วโลRead more …

PRE Meet and Greet 2023

PRE Meet and Greet 2023 กิจกรรมเสริมสร้างกลุ่มสัมพันธ์ที่ทางภาควิชาจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาทั้ง 2 สาขาได้มาทำกิจกรรมสันทนาการ เพื่อทำความรู้จRead more …

ทีมอาจารย์และนักศึกษาของภาควิชาฯ มอบผลงานวิจัย “หุ่นยนต์สำรวจใต้น้ำไร้คนขับ”

วันศุกร์ ที่23 2566 ทีมอาจารย์และนักศึกษาของภาควิชาฯ มอบผลงานวิจัย “หุ่นยนต์สำรวจใต้น้ำไร้คนขับ” ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพื่อใช้ในการสำรวจทุ่นRead more …

บรรยากาศนักเรียนจาก BCIS International School, Phuket เดินทางมาเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์

วันพฤหัสบดี ที่22 มิถุนายน 2566 นักเรียนตัวน้อยจาก BCIS International School, Phuket ห้องเรียนพิเศษด้านหุ่นยนต์ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนRead more …