ขอบพระคุณ Professor Chikamune Wada จาก Kyushu Institute of Technology

.Professor Chikamune Wada จาก Kyushu Institute of Technology (Wakamatsu Campus) ที่ให้เกียรติมาบรรยายแนะนำงานวิจัยในแลปของท่าน ซึ่งเกี่ยวกับการวิจัย สร้างนวัตกรรม ที่ช่วยเหลือคนพิการ ที่Read more …

มอบเครื่องพิมพ์ขึ้นรูป 3 มิติ ขนาดใหญ่ ศักยภาพสูง BigRep ONE

ขอบพระคุณ บริษัท วนวิทย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ที่มอบเครื่องพิมพ์ขึ้นรูป 3 มิติ ขนาดใหญ่ ศักยภาพสูง BigRep ONE ให้กับภาควิชาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนใRead more …

Professor Eji Hayashi จาก Kyushu Institute of Technology, Japan มาเยี่ยมเยือนภาควิชาวิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์

ภาควิชาขอขอบพระคุณ Professor Eji Hayashi จาก Kyushu Institute of Technology, Japan ที่กรุณามาเยี่ยมเยือนภาควิชา เพื่อร่วมประชุมถึงแนวทางของการบริหารจัดการปริญญาโท Double Degree ระหว่าง KMURead more …

PRE Meet and Greet 2023

PRE Meet and Greet 2023 กิจกรรมเสริมสร้างกลุ่มสัมพันธ์ที่ทางภาควิชาจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาทั้ง 2 สาขาได้มาทำกิจกรรมสันทนาการ เพื่อทำความรู้จRead more …

ทีมอาจารย์และนักศึกษาของภาควิชาฯ มอบผลงานวิจัย “หุ่นยนต์สำรวจใต้น้ำไร้คนขับ”

วันศุกร์ ที่23 2566 ทีมอาจารย์และนักศึกษาของภาควิชาฯ มอบผลงานวิจัย “หุ่นยนต์สำรวจใต้น้ำไร้คนขับ” ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพื่อใช้ในการสำรวจทุ่นRead more …

บรรยากาศนักเรียนจาก BCIS International School, Phuket เดินทางมาเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์

วันพฤหัสบดี ที่22 มิถุนายน 2566 นักเรียนตัวน้อยจาก BCIS International School, Phuket ห้องเรียนพิเศษด้านหุ่นยนต์ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนRead more …

รายการ รักเมืองไทย

https://youtu.be/tzmkh5XooY4 ผศ.ดร.รามิล เกศวรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการผลิต ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการรักเมืองไทย เกี่ยวกับโครงการวิจัยัฒนายานใต้น้ำไRead more …

บรรยากาศการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต​

       บรรยากาศการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต 
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ที่กำลังจะเข้ารับพระรRead more …

การแต่งตั้งห้องปฏิบัติการวัสดุวิทยา เป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ห้องปฏิบัติการวัสดุวิทยา ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ให้เป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีอ.วชิร ฉายสุวรรณ หRead more …