บรรยากาศการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต​

       บรรยากาศการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต 
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ที่กำลังจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้ง ที่ได้มีความวิริยะ อุตสาหะ พากเพียรจนประสบความสำเร็จในการศึกษา และได้ก้าวเข้าสู่อาชีพวิศวกรอย่างเต็มภาคภูมิ

Leave a Reply

Your email address will not be published.