ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ราษฎ์นุ้ย​

ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ราษฎ์นุ้ย ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาRead more …