ประกาศ ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

        นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้งสองหลักสูตร ที่มีความต้องการสอบชิงทุนไปเรียนต่อปริญญาโทหรือเอก ต่างประเทศสามารถ ดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ โดยกดคลิกที่รูปด้านล่าง (นักศึกษาชั้นปีที่ปี 3 ก็สามารถลองข้อสอบได้)

Leave a Reply

Your email address will not be published.