ประกาศ ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

        นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้งสองหลักสูตร ที่มีความต้องการสอบชิงทุนไปเรียนต่อปริญญาโทหรือเอก ต่างประเทศสามารถ ดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ Read more …

รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันงาน “True 5G World of Smart Education with Temi Robot Boot Camps”

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ ของภาควิชาวิศวกรรมการผลิต ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน “True 5G World of Smart Education with TRead more …