มอบเครื่องพิมพ์ขึ้นรูป 3 มิติ ขนาดใหญ่ ศักยภาพสูง BigRep ONE

ขอบพระคุณ บริษัท วนวิทย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ที่มอบเครื่องพิมพ์ขึ้นรูป 3 มิติ ขนาดใหญ่ ศักยภาพสูง BigRep ONE ให้กับภาควิชาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในห้อง Digital Manufacturing Labs.
# PRE-KMUTNB is moving to digital manufacturing

Leave a Reply

Your email address will not be published.