ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร. สุรพล ราษฎร์นุ้ย

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร. สุรพล ราษฎร์นุ้ย ที่ได้รับคัดเลือกเป็น Teachnical Editor ในนิตยสารระดับโลกในวงการ Tribology และ Lubrication Engineering มีสมาชิกของ STLE ทั่วโลกประมาณ 13,000 คนและองค์กรอุตสาหกรรมที่เป็นสมาชิกอีก 250 องค์กร

Leave a Reply

Your email address will not be published.