บรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2566

วันวันพฤหัสบดี ที่29 มิถุนายน 2566 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2566 จัดขึ้น ณ อาคาร 89 ห้อง 403 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ สีม่วง กล่าวตอนรับและให้โอวาทนักศึกษาทั้งหลักสูตร PE และ RE จำนวน 170 คน

อีกทั้งได้รับเกียรติจากคุณทศพล คุณะเพิ่มศิริ ประธานชมรมศิษย์เก่า PE&RE และทีมพี่ศิษย์เก่าและปัจจุบันมาแนะนำและให้แรงบันดาลใจกับน้องใหม่ รับของรางวัล ของที่ระลึกต่างๆมากมายยย

Leave a Reply

Your email address will not be published.