รายการ รักเมืองไทย

ผศ.ดร.รามิล เกศวรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการผลิต ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการรักเมืองไทย เกี่ยวกับโครงการวิจัยัฒนายานใต้น้ำไร้คนขับ (UUV)