บรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2567

วันศุกร์ ที่28 มิถุนายน 2567 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2567 จัดขึ้น ณ อาคาร 81 ห้องวิจิตรวาที โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ สีม่วง กล่าวตอนรับและให้โอวาทนักศึกษาทั้งหลักสูตร PE และ RE จำนวน 140 คน

โครงการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 11.00 น.
โดยครั้งนี้จะมีนักศึกษาจากรอบที่รับตรงพิเศษอีก 50 คน กิจกรรมในวันนี้ทางภาควิชาได้แนะนำเรื่องการเรียนการสอน การเตรียมตัวต่าง ๆ ข้อเสนอแนะ รวมทั้งข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่ควรทราบให้กับนักศึกษาใหม่ พร้อมกันนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ในภาควิชาฯ
นอกจากนี้ ภาควิชาได้มอบของที่ระลึกหลายรายการด้วย
-หนังสือคู่มือตารางโลหะ สำหรับนักศึกษาสาขา PE
-M5STack อุปกรณ์เรียนรู้ระบบ IoT สำหรับสาขา RE
-กระเป๋าผ้าฝ้าย
ดูรูปเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.