ห้องปฎิบัติการทดสอบวัสดุต้อนรับ บริษัทเอ็นเออาร์โร จำกัด

16 มิ.ย. 2563  อาจารย์วชิร ฉายสุวรรณ หัวหน้าห้องปฎิบัติการทดสอบวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต ได้ทำการต้อนรับคณะจาก บริษัท เอ็นเออาร์โร จำกัด ในการนี้ได้หาความร่วมมือในการทดสอบท่อน้ำร้อน-น้ำเย็น (PPR Pipe) เพื่อขอการรับรองรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม