นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา  10.00 – 16.30 น.