ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.อมรพันธ์ พันธุ์โอภาส ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “บุคคลเกียรติยศ มจพ.”