TCAS 65

ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS 65 ทั้งหลักสูตรวิศวกรรมการผลิต PE และวิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ RE

1. เข้าร่วมกลุ่มไลน์เพื่อสอบถาม รับข่าวสาร และใช้ในการรอเรียกคิวในวันสอบสัมภาษณ์ โดยสแกน QR code ด้านล่าง

สาขา PE
 

สาขา RE

การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom

2. (สำหรับ Smart Phone/Tablet iOS, Android) ดาวน์โหลดแอพ Zoom

Link Download App บน App Store : https://apple.co/3bvej95

Link Download App บน Google Play : https://bit.ly/2JsIVMx

จากนััน sign in แนะนำให้ใช้ Google mail account ในการลงทะเบียนใช้งาน (ถ้ายังไม่มี กรุณาสร้างใหม่, นักศึกษาจากโรงเรียนเตรียมวิศวกรรม มจพ. สามารถใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยได้เลย) เมื่อ Sign in เข้าเรียบร้อย ให้ทดลองใช้งานเบื้องต้นให้คุ้นเคย

3. (สำหรับคอมพิวเตอร์) ให้ download จากเว็บไซต์ https://www.zoom.us/download แล้ว เลือกโหลด Zoom Client for Meetings ให้ทำการติดตั้ง แล้วลงทะเบียนผู้ใช้งาน Register / Sign in แนะนำให้ใช้ Google mail account ในการลงทะเบียนใช้งาน ทดลองใช้งานเบื้องต้นให้คุ้นเคย

การติดตั้งและการใช้โปรแกรม Zoom เบื้องต้น

** เวลาเข้าใช้งานให้ตั้ง ชื่อผู้ใช้งาน “รหัสสัมภาษณ์ ชื่อ-นามสกุล” เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ **

4. รหัสลำดับการสัมภาษณ์ ตารางเวลาการสอบสัมภาษณ์ ดูจากไฟล์ดังแนบด้านล่าง 
******** รอบ TCAS3 Admission จะประกาศภายหลังจากที่ได้รายชื่อจาก ทปอ.แล้ว  *****


ตัวอย่างตารางรายชื่อ รหัสสัมภาษณ์


** เมื่อทราบลำดับสัมภาษณ์แล้ว เมื่อเข้ากลุ่มไลน์ ให้ตั้งชื่อ ไลน์ตัวเอง และเวลาใช้ Zoom เป็น 

PE-0x  ชื่อ-นามสกุล เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น

PE-01 สมคิด โควิด
**** ส่งเอกสารประกอบการสัมภาษณ์ ไปที่ pre@eng.kmutnb.ac.th โดยให้เรียงลำดับดังนี้ ****
1. สำเนาบัตร ปชช   รับรองสำเนาถูกต้องด้วย
2. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือใบ ปพ.1 ให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วย (5 เทอมเป็นอย่างน้อย กรณีฉบับสมบูรณ์ยังไม่ออก)
3. ผลตรวจสุขภาพ โดยดาวโหลดไฟล์ตามประกาศไปให้แพทย์ลงนาม (ถ้ามี)
4. Portfolio (ถ้ามี)

โดยทำเป็นไฟล์  PDF รวมส่งมาเป็น 1ไฟล์ หรือแยก Portfolio แยกอีกหนึ่งไฟล์กรณีถ้าไฟล์มีขนาดใหญ่ไม่สามารถส่งเมลได้

### สำคัญมาก ##### ให้ตั้งชื่อไฟล์ตามนี้
 รหัสสัมภาษณ์-ชื่อ นามสกุล  เช่น   PE01-สมคิด โควิด  / PE01-สมคิด โควิด (Portfolio)
ส่งภายในวันพฤหัสที่ 25 พฤษภาคม 2565. เวลา 12.00 น.เพื่อพี่ๆจะได้จัดเตรียม ตรวจสอบเอกการอีกครั้งก่อนวันสัมภาษณ์ เมื่อเข้ากลุ่มไลน์ และส่งไฟล์เอกสารเรียบร้อยแล้ว ช่วยส่งเมสเสจในไลน์ว่า “PE-xx ได้ส่งเอกสารเรียบร้อยแล้วครับ/ค่ะ” (***ยังไม่ต้องส่งเอกสาร ถ้ายังไม่ประกาศรหัสสัมภาษณ์***)

 

ข้อแนะนำในการปฏิบัติ

1. แต่งกายชุดนักเรียน/นักศึกษา และนั่งอยู่ในห้องเพียงลำพังในระหว่างการสัมภาษณ์

2. ในวันสัมภาษณ์ (ในแต่ละรอบ) ให้รอเรียกคิวทางกลุ่มไลน์ (นักเรียนต้องจำรหัสลำดับของตนเองให้ได้ และเตรียมลิงค์สำหรับเข้าร่วมให้พร้อม) แต่ละลิงค์จะค่อยๆ เข้าไปสัมภาษณ์กับอาจารย์ของภาควิชาทีละคน ตามลำดับ ถ้าคิวถูกเรียกไปแล้วให้รอมาต่อที่คิวสุดท้าย

3. ควรใช้หูฟังในระหว่างการสัมภาษณ์ (แนะนำให้ใช้หูฟังที่มีไมค์) หรือสามาถใช้ขาตั้งกล้องมือถือเพื่อจะได้ภาพที่ไม่สั่น ถ้าใช้คอมพิวเตอร์ควรหัน Speaker ไปในทิศทางอื่น ไม่หันตรงเข้าสู่ไมค์ เพื่อป้องกันการ Echo และควรทดลองใช้แอพ zoom เพื่อให้เกิดความคุ้นชิน และไม่ติดขัดในวันสอบสัมภาษณ์จริง โดยอาจจะทดสอบกับผู้ปกครอง โดยนั่งคนละห้อง

4. การสอบสัมภาษณ์ เป็นการแนะนำตัวทั่วไป ครอบครัว งานอดิเรค ทัศนคติ ทำไมถึงอยากเรียนวิศวะ ถ้าเป็นเด็กต่างจังหวัดจะพักอย่างไร อยู่หอ อยุ่กับญาติ เป็นการสำรวจความพร้อมมากกว่า ไม่มีคำถามที่เป็นวิชาการ หรืออาจจะมีบ้างเล็กน้อย เช่น ความรู้ ความเข้าใจในสาขาที่จะเรียนเบื้องต้น

** เริ่มต้น การแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ ทักทายทั่วไปสำหรับ สาขา PE หากสามารถสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษได้ตลอดการสนทนาก็สามารถทำได้

ส่วนสาขา RE จะต้องสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษตลอดการสัมภาษณ์ โดยทางกรรมการจะพิจารณาว่านักเรียนพอ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้มากน้อยแค่ไหน เนื่องจากต้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดการศึกษา

สามารถเข้าร่วม Facebook Page ทั้งสองสาขาตาม QR code ด้านล่างนี้ เพื่อติดตามข่าวสาร หรือส่งข้อความสอบถามเรื่องต่างๆ