มอบทุนการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ปีการศึกษา 2/2562

การมอบทุนการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ปีการศึกษา 2/2562 ประเภททุนการศึกษาบางส่วน เพื่อส่งเสริมและจูงRead more …

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิษณุ จิตวิริยะ

ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิษณุ จิตวิริยะ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ตัRead more …

ห้องปฎิบัติการทดสอบวัสดุต้อนรับ บริษัทเอ็นเออาร์โร จำกัด

16 มิ.ย. 2563  อาจารย์วชิร ฉายสุวรรณ หัวหน้าห้องปฎิบัติการทดสอบวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต ได้ทำการต้อนรับคณะจาก บริษัท เอ็นเออาร์โร จำกัด ในกาRead more …