นักศึกษาวิศวกรรมการผลิต ได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ Bitec บางนา ในวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563

งานวิจัยในหัวข้อ การใช้อรรถประโยชน์จากเถ้าแกลบ เศษแก้ว และดินตะกอนน้ำประปา จัดทำโดยนางสาวศศิมา เหมทานนท์ และ นายสรเดช เจริญวัย โดยมี รศ.ดRead more …

ขอแสดงความยินดีกับ นายวิษณุ เลิศจันทรางกูร

ผลงาน IP – 22 การผลิตกระเบื้องบุผนังแบบไม่เคลือบจากดินดำปราจีน ดินขาวโคกไม้ลานและเศษแก้วสีเขียว ได้รับรางวัล SpecialPrize จาก สำนักงานปลัดกระทรวงการRead more …