กำหนดการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

ทางภาควิชาวิศวกรรมการผลิตได้กำหนดจัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้งหลักสูตรวิศวกรรมการผลิต และวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนRead more …

ทุนเรียนต่อ ป.โทและ เอก ณ ประเทศจีน

ประชาสัมพันธ์ทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ Beihang University สาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาRead more …