ทุนเรียนต่อ ป.โทและ เอก ณ ประเทศจีน

ประชาสัมพันธ์ทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ Beihang University สาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาRead more …