การแต่งตั้งห้องปฏิบัติการวัสดุวิทยา เป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ห้องปฏิบัติการวัสดุวิทยา ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ให้เป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีอ.วชิร ฉายสุวรรณ หRead more …

โครงการเยื่ยมชมงาน Thailand Sustainability Expo 2020

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมการผลิต ชั้นปีที่ 1 จำนวน 150 คน ซึ่งเรียนวิชา 10213817 Introduction to Production Engineering เข้าเยี่ยมชมงาน “Thailand Sustainability Expo 2020” โดยมี ผRead more …

โครงการเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท แฟ็คทอรี่ แม็กซ์ จำกัด

วันศุกร์ที่ 2, 9 ตุลาคม 2563 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมการผลิต จำนวน 90 คน ซึ่งเรียนวิชา 010213755 Metal Removal Processes เข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท แฟ็คทอรี่ แม็กซ์ จำกัด โดRead more …