TCAS 67 (TCAS1 Portfolio)

ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS 67 ทั้งหลักสูตรวิศวกรรมการผลิต PE และวิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ RE

1. เข้าร่วมกลุ่มไลน์เพื่อสอบถาม รับข่าวสาร และใช้ในการรอเรียกคิวในวันสอบสัมภาษณ์ โดยสแกน QR code ด้านล่าง

หลักสูตรวิศวกรรมการผลิต PE

หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ RE

 2. รหัสลำดับการสัมภาษณ์ตาราง/เวลาสอบให้ตรวจสอบจากตารางด้านล่าง
****** ปัจจุบัน รอบ สอบตรงกับมหาวิทยาลัย

 *****สำหรับรอบนี้ ตารางสัมภาษณ์ จะแจ้งในไลน์กลุ่มทีหลัง โดยจะยืดลำดับชื่อในประกาศ แล้วแบ่งกลุ่มสอบกับอาจารย์ 1 ท่าน จะเริ่มสอบ 9.00 น. ทุกกลุ่ม

สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (RE)


สาขาวิศวกรรมการผลิต (PE)

 

 

 

** เมื่อทราบลำดับสัมภาษณ์แล้ว เมื่อเข้ากลุ่มไลน์ ให้ตั้งชื่อ ไลน์ตัวเอง

PE-0x  ชื่อ-นามสกุล เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น

PE-01 สมคิด โควิด

 

รอบสอบตรง  ไม่ต้องส่งเอกสารทางอีเมล ให้เตรียมมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์…

1. สำเนาบัตร ปชช   รับรองสำเนาถูกต้องด้วย
2. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือใบ ปพ.1 ให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วย (5 เทอมเป็นอย่างน้อย กรณีฉบับสมบูรณ์ยังไม่ออก)
3. ผลตรวจสุขภาพ โดยดาวโหลดไฟล์ตามประกาศไปให้แพทย์ลงนาม (ถ้ามีสามารถส่งภายหลังได้ที่ภาควิชา) ให้ส่งหลังจากประกาศผลสัมภาษณ์ที่ภาควิชา หรือส่งทางไปรษณีย์

 

4.แฟ้มสะสมงาน Portfolio (ถ้ามี)โดยทำเป็นไฟล์  PDF รวมส่งมาเป็น 1ไฟล์ หรือแยก Portfolio แยกอีกหนึ่งไฟล์กรณีถ้าไฟล์มีขนาดใหญ่ไม่สามารถส่งเมลได้

 

### สำคัญมาก ##### ให้ตั้งชื่อไฟล์ตามนี้  รอบสอบตรงไม่ต้องส่งเมล
รหัสสัมภาษณ์-ชื่อ นามสกุล  เช่น   PE01-สมคิด โควิด  / PE01-สมคิด โควิด (Portfolio)
ส่งภายในวันพฤหัสที่ 6 เมษายน 2566. เวลา 12.00 น.เพื่อพี่ๆจะได้จัดเตรียม ตรวจสอบเอกสารอีกครั้งก่อนวันสัมภาษณ์ เมื่อเข้ากลุ่มไลน์ และส่งไฟล์เอกสารเรียบร้อยแล้ว ช่วยส่งเมสเสจในไลน์ว่า “PE-xx ได้ส่งเอกสารเรียบร้อยแล้วครับ/ค่ะ” (***ยังไม่ต้องส่งเอกสาร ถ้ายังไม่ประกาศรหัสสัมภาษณ์***)

ข้อแนะนำในการปฏิบัติ

 

 

1. แต่งกายชุดนักเรียน/นักศึกษาเดิม  ให้นำเอกสารแนบที่ส่งทางอีเมล แสดงต่อกรรมการระหว่างการสัมภาษณ์อีกครั้ง


2. ในวันสัมภาษณ์ (ในแต่ละรอบ) นักศึกษาจะนั่งรอที่ห้องที่ทางภาควิชาจัดเตรียมไว้ให้
หลักสูตร PE รอที่ศูนย์เรียนรู้ ชั้น 3 อาคาร 82
หลักสูตร RE รอที่ห้องคอมพิวเตอร์ 401 ชั้น 4 อาคาร 82
ให้รอเรียกคิวทาง (นักเรียนต้องจำรหัสลำดับของตนเองให้ได้)


3.  การสอบสัมภาษณ์ เป็นการแนะนำตัวทั่วไป ครอบครัว งานอดิเรค ทัศนคติ ทำไมถึงอยากเรียนวิศวะ ถ้าเป็นเด็กต่างจังหวัดจะพักอย่างไร อยู่หอ อยุ่กับญาติ เป็นการสำรวจความพร้อมมากกว่า ไม่มีคำถามที่เป็นวิชาการ หรืออาจจะมีบ้างเล็กน้อย เช่น ความรู้ ความเข้าใจในสาขาที่จะเรียนเบื้องต้น


** เริ่มต้น การแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ ทักทายทั่วไปสำหรับ สาขา PE หากสามารถสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษได้ตลอดการสนทนาก็สามารถทำได้
ส่วนสาขา RE จะต้องสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษตลอดการสัมภาษณ์ โดยทางกรรมการจะพิจารณาว่านักเรียนพอ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้มากน้อยแค่ไหน เนื่องจากต้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดการศึกษา


สามารถเข้าร่วม Facebook Page ทั้งสองสาขาตาม QR code ด้านล่างนี้ เพื่อติดตามข่าวสาร หรือส่งข้อความสอบถามเรื่องต่างๆ