TCAS 66 (Tcas1 Portfolio)

ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS 66 ทั้งหลักสูตรวิศวกรรมการผลิต PE และวิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ RE

1. เข้าร่วมกลุ่มไลน์เพื่อสอบถาม รับข่าวสาร และใช้ในการรอเรียกคิวในวันสอบสัมภาษณ์ โดยสแกน QR code ด้านล่าง

หลักสูตรวิศวกรรมการผลิต PE

หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ RE

2. รหัสลำดับการสัมภาษณ์ ตารางเวลาการสอบสัมภาษณ์ ดูจากรูปด้านล่าง 
******** ปัจจุบัน รอบ TCAS1 Admission   *****

ตารางสัมภาษณ์
สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (RE)

สาขาวิศวกรรมการผลิต (PE)

โครงการนักนวัตกร และบุตรบุคลากรและศิษย์เก่าฯ

 

** เมื่อทราบลำดับสัมภาษณ์แล้ว เมื่อเข้ากลุ่มไลน์ ให้ตั้งชื่อ ไลน์ตัวเอง 

PE-0x  ชื่อ-นามสกุล เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น

PE-01 สมคิด โควิด
**** ส่งเอกสารประกอบการสัมภาษณ์ ไปที่ pre@eng.kmutnb.ac.th โดยให้เรียงลำดับดังนี้ ****
1. สำเนาบัตร ปชช   รับรองสำเนาถูกต้องด้วย
2. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือใบ ปพ.1 ให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วย (5 เทอมเป็นอย่างน้อย กรณีฉบับสมบูรณ์ยังไม่ออก)
3. ผลตรวจสุขภาพ โดยดาวโหลดไฟล์ตามประกาศไปให้แพทย์ลงนาม (ถ้ามี)
4. Portfolio โดยทำเป็นไฟล์  PDF รวมส่งมาเป็น 1ไฟล์ หรือแยก Portfolio แยกอีกหนึ่งไฟล์กรณีถ้าไฟล์มีขนาดใหญ่ไม่สามารถส่งเมลได้

 

### สำคัญมาก ##### ให้ตั้งชื่อไฟล์ตามนี้
 รหัสสัมภาษณ์-ชื่อ นามสกุล  เช่น   PE01-สมคิด โควิด  / PE01-สมคิด โควิด (Portfolio)
ส่งภายในวันพฤหัสที่ 24 พฤศจิกายน 2565. เวลา 12.00 น.เพื่อพี่ๆจะได้จัดเตรียม ตรวจสอบเอกสารอีกครั้งก่อนวันสัมภาษณ์ เมื่อเข้ากลุ่มไลน์ และส่งไฟล์เอกสารเรียบร้อยแล้ว ช่วยส่งเมสเสจในไลน์ว่า “PE-xx ได้ส่งเอกสารเรียบร้อยแล้วครับ/ค่ะ” (***ยังไม่ต้องส่งเอกสาร ถ้ายังไม่ประกาศรหัสสัมภาษณ์***)

ข้อแนะนำในการปฏิบัติ

1. แต่งกายชุดนักเรียน/นักศึกษาเดิม  ให้นำ Portfolio แสดงต่อกรรมการระหว่างการสัมภาษณ์


2. ในวันสัมภาษณ์ (ในแต่ละรอบ) นักศึกษาจะนั่งรอที่ห้องที่ทางภาควิชาจัดเตรียมไว้ให้
หลักสูตร PE รอที่ศูนย์เรียนรู้ ชั้น 3 อาคาร 82
หลักสูตร RE รอที่ห้องคอมพิวเตอร์ 401 ชั้น 4 อาคาร 82
ให้รอเรียกคิวทาง (นักเรียนต้องจำรหัสลำดับของตนเองให้ได้)


3.  การสอบสัมภาษณ์ เป็นการแนะนำตัวทั่วไป ครอบครัว งานอดิเรค ทัศนคติ ทำไมถึงอยากเรียนวิศวะ ถ้าเป็นเด็กต่างจังหวัดจะพักอย่างไร อยู่หอ อยุ่กับญาติ เป็นการสำรวจความพร้อมมากกว่า ไม่มีคำถามที่เป็นวิชาการ หรืออาจจะมีบ้างเล็กน้อย เช่น ความรู้ ความเข้าใจในสาขาที่จะเรียนเบื้องต้น


** เริ่มต้น การแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ ทักทายทั่วไปสำหรับ สาขา PE หากสามารถสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษได้ตลอดการสนทนาก็สามารถทำได้
ส่วนสาขา RE จะต้องสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษตลอดการสัมภาษณ์ โดยทางกรรมการจะพิจารณาว่านักเรียนพอ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้มากน้อยแค่ไหน เนื่องจากต้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดการศึกษา


สามารถเข้าร่วม Facebook Page ทั้งสองสาขาตาม QR code ด้านล่างนี้ เพื่อติดตามข่าวสาร หรือส่งข้อความสอบถามเรื่องต่างๆ