ขอแสดงความยินดีกับ นายธนกร กุลศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนกร กุลศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ ที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2566 จากกองทุนเพื่อการศึกษRead more …

โครงการเยื่ยมชมงาน Thailand Sustainability Expo 2020

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมการผลิต ชั้นปีที่ 1 จำนวน 150 คน ซึ่งเรียนวิชา 10213817 Introduction to Production Engineering เข้าเยี่ยมชมงาน “Thailand Sustainability Expo 2020” โดยมี ผRead more …