ประกาศ ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

        นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้งสองหลักสูตร ที่มีความต้องการสอบชิงทุนไปเรียนต่อปริญญาโทหรือเอก ต่างประเทศสามารถ ดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ Read more …

ทุนเรียนต่อ ป.โทและ เอก ณ ประเทศจีน

ประชาสัมพันธ์ทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ Beihang University สาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาRead more …