ขอบพระคุณ Professor Chikamune Wada จาก Kyushu Institute of Technology

.Professor Chikamune Wada จาก Kyushu Institute of Technology (Wakamatsu Campus) ที่ให้เกียรติมาบรรยายแนะนำงานวิจัยในแลปของท่าน ซึ่งเกี่ยวกับการวิจัย สร้างนวัตกรรม ที่ช่วยเหลือคนพิการ ที่Read more …

ขอเเสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ในวาระดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส”

ขอเเสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์ในวาระดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสถาบันนวัตRead more …

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร. สุรพล ราษฎร์นุ้ย

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร. สุรพล ราษฎร์นุ้ย ที่ได้รับคัดเลือกเป็น Teachnical Editor ในนิตยสารระดับโลกในวงการ Tribology และ Lubrication Engineering มีสมาชิกของ STLE ทั่วโลRead more …

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ราษฎ์นุ้ย​

ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ราษฎ์นุ้ย ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาRead more …

รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันงาน “True 5G World of Smart Education with Temi Robot Boot Camps”

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ ของภาควิชาวิศวกรรมการผลิต ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน “True 5G World of Smart Education with TRead more …

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิษณุ จิตวิริยะ

ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิษณุ จิตวิริยะ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ตัRead more …

ขอแสดงความยินดีกับ นายเปรม กมลเพ็ชร

นายเปรม กมลเพ็ชร นักศึกษาของภาควิชาฯ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (RE) ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไปศึกษาต่อในระดับRead more …

นักศึกษาวิศวกรรมการผลิต ได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ Bitec บางนา ในวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563

งานวิจัยในหัวข้อ การใช้อรรถประโยชน์จากเถ้าแกลบ เศษแก้ว และดินตะกอนน้ำประปา จัดทำโดยนางสาวศศิมา เหมทานนท์ และ นายสรเดช เจริญวัย โดยมี รศ.ดRead more …

ขอแสดงความยินดีกับ นายวิษณุ เลิศจันทรางกูร

ผลงาน IP – 22 การผลิตกระเบื้องบุผนังแบบไม่เคลือบจากดินดำปราจีน ดินขาวโคกไม้ลานและเศษแก้วสีเขียว ได้รับรางวัล SpecialPrize จาก สำนักงานปลัดกระทรวงการRead more …