ขอเเสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ในวาระดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส”

ขอเเสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
ในวาระดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.