โครงการเยื่ยมชมงาน Thailand Sustainability Expo 2020

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมการผลิต ชั้นปีที่ 1 จำนวน 150 คน ซึ่งเรียนวิชา 10213817 Introduction to Production Engineering เข้าเยี่ยมชมงาน “Thailand Sustainability Expo 2020” โดยมี ผศ.พิพิถนนท์ พูลสวัสดิ์ เป็นผู้ดูแลการเยี่ยมชมในครั้งนี

Leave a Reply

Your email address will not be published.