มอบทุนการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ปีการศึกษา 2/2562

การมอบทุนการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ปีการศึกษา 2/2562 ประเภททุนการศึกษาบางส่วน เพื่อส่งเสริมและจูงใจให้นักศึกษามีความพยายามและทุ่มเทให้กับการเรียนมากยิ่งขึ้น จำนวน 9 ทุน ทุนละ 20,000 บาท
วันที่ 10 สิงหาคม 2563