บรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1

การปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. 
ผ่านแอพลิเคชัน Zoom