ขอแสดงความยินดีกับ นายเปรม กมลเพ็ชร

นายเปรม กมลเพ็ชร นักศึกษาของภาควิชาฯ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (RE) ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ ณ มหาวิทยาลัย Kyusho Institute of Technology