ทำบุญภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-14.00 น.
ณ บริเวณชั้น 4 อาคาร 82 คณะวิศวกรรมกรรมศาสตร์