กำหนดการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

ทางภาควิชาวิศวกรรมการผลิตได้กำหนดจัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้งหลักสูตรวิศวกรรมการผลิต และวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-16.00 น ณ ห้องวิจิตรวาที ชั้น 3 ตึก 81

วัตถุประสงค์

  • ฟังคำบรรยายจากวิทยากร ถึงการเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในอุตสาหกรรม
  • ฟังประชาสัมพันธ์จากบริษัทต่างๆ และรับสมัครงาน
  • ทำพิธีประสาทพร ให้โอวาทจากคณาจารย์ของภาควิชา
  • ถ่ายภาพหมู่รวมรุ่นพร้อมเพรียงกัน แบบภาพด้านล่าง (แต่งกายชุดนักศึกษาสุภาพ) โดยรูปนี้ทางภาคจะมอบให้ในวันที่รับปริญญา
    หมายเหตุ นักศึกษาที่คาดว่าจะจบมากกว่า 4 ปี ก็ขอให้เข้างานนี้ด้วยเพื่อถ่ายภาพรวมรุ่นรหัสเดียวกัน
  • รับของที่ระลึกจากทางภาควิชา (Limited Edition) รับได้ที่งานนี้เท่านั้น