ทุนเรียนต่อ ป.โทและ เอก ณ ประเทศจีน

ประชาสัมพันธ์ทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ Beihang University สาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาวิชาละ 2 คน ดังนี้

1.หลักสูตร MASTER 2020 Program on Space Technology Applications (MASTER)

  1. หลักสูตร Doctor of Philosophy (Ph.D) Program 2020 on Space Technology and it’s Applications (DOCSTA)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.apsco.int/

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่
https://studyinchina.csc.edu.cn/#/login

Tel : 02-1416882